پشتیبانی فروش021-66910186
شکوه دنیای پرواز

تور 5 شب آنتالیا ویژه نوروز 1401

مدت اقامت: 5 شب و 6 روز
sun express
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
BELKON HOTEL BELEK
درجه هتل
ALL

14,060,000 تومان

15,300,000 تومان

12,820,000 تومان

10,990,000 تومان

NAZAR BEACH
درجه هتل
ALL

14,370,000 تومان

15,760,000 تومان

12,970,000 تومان

10,990,000 تومان

CENDER HOTEL
درجه هتل
ALL

14,370,000 تومان

15,760,000 تومان

12,970,000 تومان

10,990,000 تومان

LAREN FAMILY
درجه هتل
ALL

10,690,000 تومان

13,390,000 تومان

5,190,000 تومان

10,990,000 تومان

CLUB SERA ( ELEGANCE ROOM )
درجه هتل
U.ALL

14,990,000 تومان

17,030,000 تومان

13,280,000 تومان

10,990,000 تومان

KAYA BELEK
درجه هتل
U.ALL

17,100,000 تومان

20,250,000 تومان

13,950,000 تومان

10,990,000 تومان

CLUB HOTEL SERA
درجه هتل
U.ALL

17,160,000 تومان

20,500,000 تومان

14,370,000 تومان

10,990,000 تومان

SHERWOOD SUITE LARA
درجه هتل
ALL

17,470,000 تومان

20,410,000 تومان

14,520,000 تومان

10,990,000 تومان

RIXOS BELDIBI
درجه هتل
U.ALL

17,700,000 تومان

21,150,000 تومان

14,250,000 تومان

10,990,000 تومان

TUI MAGIC LIFE MASMAVI
درجه هتل
U.ALL

17,700,000 تومان

21,150,000 تومان

14,250,000 تومان

10,990,000 تومان

SHERWOOD DREAMS BELEK
درجه هتل
U.ALL

17,780,000 تومان

20,880,000 تومان

14,680,000 تومان

10,990,000 تومان

PAPILON BELVIL
درجه هتل
U.ALL

18,600,000 تومان

22,500,000 تومان

14,700,000 تومان

10,990,000 تومان

PAPILON AYSCHA
درجه هتل
U.ALL

19,500,000 تومان

23,850,000 تومان

15,150,000 تومان

10,990,000 تومان

SPICE HOTEL BELEK
درجه هتل
U.ALL

19,640,000 تومان

24,470,000 تومان

15,610,000 تومان

10,990,000 تومان

BELLIS DELUXE BELEK
درجه هتل
U.ALL

19,950,000 تومان

24,130,000 تومان

15,760,000 تومان

10,990,000 تومان

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
درجه هتل
U.ALL

19,950,000 تومان

24,130,000 تومان

15,760,000 تومان

10,990,000 تومان

RIXOS DOWN TOWN
درجه هتل
ALL

20,700,000 تومان

27,630,000 تومان

15,750,000 تومان

10,990,000 تومان

TITANIC BEACH LARA
درجه هتل
U.ALL

21,190,000 تومان

25,990,000 تومان

16,380,000 تومان

10,990,000 تومان

RIXOS PREMIUM TEKIROVA
درجه هتل
U.ALL

21,600,000 تومان

27,000,000 تومان

16,200,000 تومان

10,990,000 تومان

GLORIA VERDE
درجه هتل
U.ALL

22,200,000 تومان

27,900,000 تومان

16,500,000 تومان

10,990,000 تومان

ROYAL SEGINUS
درجه هتل
U.ALL

22,430,000 تومان

27,850,000 تومان

17,000,000 تومان

10,990,000 تومان

RIXOS SUNGATE
درجه هتل
U.ALL

23,100,000 تومان

29,250,000 تومان

16,950,000 تومان

10,990,000 تومان

KAYA PALAZZO BELEK
درجه هتل
U.ALL

23,100,000 تومان

29,250,000 تومان

16,950,000 تومان

10,990,000 تومان

SUSESI HOTEL
درجه هتل
U.ALL

23,200,000 تومان

30,180,000 تومان

17,390,000 تومان

10,990,000 تومان

TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل
U.ALL

23,360,000 تومان

29,250,000 تومان

17,470,000 تومان

10,990,000 تومان

DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل
U.ALL

24,290,000 تومان

30,640,000 تومان

17,930,000 تومان

10,990,000 تومان

GLORIA GOLF RESORT
درجه هتل
U.ALL

24,900,000 تومان

31,950,000 تومان

17,850,000 تومان

10,990,000 تومان

TITANIC MARDAN PALACE
درجه هتل
U.ALL

25,840,000 تومان

32,970,000 تومان

18,710,000 تومان

10,990,000 تومان

CALISTA LUXURY RESORT
درجه هتل
U.ALL

26,100,000 تومان

33,750,000 تومان

18,450,000 تومان

10,990,000 تومان

VOYAGE BELEK
درجه هتل
U.ALL

27,080,000 تومان

34,830,000 تومان

19,330,000 تومان

10,990,000 تومان

GLORIA SERENITY RESORT
درجه هتل
U.ALL

27,900,000 تومان

36,450,000 تومان

19,350,000 تومان

10,990,000 تومان

CORNELIA DIAMOND
درجه هتل
U.ALL

28,630,000 تومان

37,150,000 تومان

20,100,000 تومان

10,990,000 تومان

RIXOS LAND OF LEGENDS
درجه هتل
ALL

29,100,000 تومان

38,250,000 تومان

19,950,000 تومان

10,990,000 تومان

RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل
U.ALL

32,100,000 تومان

42,750,000 تومان

21,450,000 تومان

10,990,000 تومان

REGNUM CARYA
درجه هتل
U.ALL

36,680,000 تومان

51,560,000 تومان

24,280,000 تومان

10,990,000 تومان

MAXX ROYAL BELEK
درجه هتل
U.ALL

42,880,000 تومان

61,480,000 تومان

27,380,000 تومان

10,990,000 تومان

BELKON HOTEL BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14,060,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,300,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

12,820,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
NAZAR BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14,370,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,760,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

12,970,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CENDER HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14,370,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,760,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

12,970,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
LAREN FAMILY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,390,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB SERA ( ELEGANCE ROOM )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17,030,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

13,280,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KAYA BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17,100,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,250,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

13,950,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB HOTEL SERA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17,160,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,500,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

14,370,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD SUITE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17,470,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,410,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

14,520,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS BELDIBI
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17,700,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21,150,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

14,250,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TUI MAGIC LIFE MASMAVI
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17,700,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21,150,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

14,250,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD DREAMS BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17,780,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,880,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

14,680,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
PAPILON BELVIL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

18,600,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22,500,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

14,700,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
PAPILON AYSCHA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

19,500,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23,850,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

15,150,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SPICE HOTEL BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

19,640,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24,470,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

15,610,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
BELLIS DELUXE BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

19,950,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24,130,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

15,760,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

19,950,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24,130,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

15,760,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS DOWN TOWN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

20,700,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

27,630,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

15,750,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC BEACH LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

21,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25,990,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

16,380,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS PREMIUM TEKIROVA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

21,600,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

27,000,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

16,200,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GLORIA VERDE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

22,200,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

27,900,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

16,500,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL SEGINUS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

22,430,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

27,850,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

17,000,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS SUNGATE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23,100,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29,250,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

16,950,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KAYA PALAZZO BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23,100,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29,250,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

16,950,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SUSESI HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23,200,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

30,180,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

17,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23,360,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29,250,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

17,470,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

24,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

30,640,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

17,930,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GLORIA GOLF RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

24,900,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

31,950,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

17,850,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC MARDAN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

25,840,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

32,970,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

18,710,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CALISTA LUXURY RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

26,100,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

33,750,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

18,450,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
VOYAGE BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

27,080,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

34,830,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

19,330,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GLORIA SERENITY RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

27,900,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36,450,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

19,350,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CORNELIA DIAMOND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

28,630,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

37,150,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

20,100,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS LAND OF LEGENDS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

29,100,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

38,250,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

19,950,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

32,100,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

42,750,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

21,450,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
REGNUM CARYA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

36,680,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

51,560,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

24,280,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
MAXX ROYAL BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

42,880,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

61,480,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

27,380,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

10,990,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 5 شب آنتالیا ویژه نوروز 1401,
تاریخ اعتبار ویژه 27 ، 28 اسفند و 10 ، 11 فروردین,
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 14,060,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
توضیحات تور
 • نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 990.000 تومان می باشد .
 • کمیسیون همکار محترم 800.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی