پشتیبانی فروش021-66910186

تور آنتالیا با پرواز ایران ایر ویژه 28 شهریور

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
HEMEROS BEACH
درجه هتل
ALL

2,990,000 تومان

4,500,000 تومان

2,425,000 تومان

1,690,000 تومان

ORANGE PARK LARA
درجه هتل
ALL

3,990,000 تومان

5,300,000 تومان

2,745,000 تومان

1,690,000 تومان

LARA HADRIANUS
درجه هتل
ALL

4,180,000 تومان

5,380,000 تومان

2,745,000 تومان

1,690,000 تومان

PALMET RESORT KIRIS
درجه هتل
U.ALL

4,180,000 تومان

5,380,000 تومان

2,745,000 تومان

1,690,000 تومان

GRAND MIRAMOR
درجه هتل
ALL

4,750,000 تومان

7,850,000 تومان

3,065,000 تومان

1,690,000 تومان

PALMET RESORT KEMER
درجه هتل
U.ALL

5,140,000 تومان

6,815,000 تومان

3,145,000 تومان

1,690,000 تومان

AVANTGARD COMFORT
درجه هتل
U.ALL

5,380,000 تومان

7,215,000 تومان

3,225,000 تومان

1,690,000 تومان

SENSITIVE PREMIUM
درجه هتل
U.ALL

5,540,000 تومان

7,445,000 تومان

3,305,000 تومان

1,690,000 تومان

DAIMA BIZ RESORT
درجه هتل
ALL

5,690,000 تومان

8,970,000 تومان

3,465,000 تومان

1,690,000 تومان

IMPERIAL SUNLAND
درجه هتل
ALL

5,790,000 تومان

8,970,000 تومان

3,465,000 تومان

1,690,000 تومان

KERVANSARAY KUNDU
درجه هتل
U.ALL

6,190,000 تومان

8,650,000 تومان

3,620,000 تومان

1,690,000 تومان

LARA FAMILY CLUB
درجه هتل
U.ALL

6,575,000 تومان

11,365,000 تومان

3,700,000 تومان

1,690,000 تومان

KERVANSARAY LARA
درجه هتل
U.ALL

6,655,000 تومان

9,130,000 تومان

3,780,000 تومان

1,690,000 تومان

GRAND PARK LARA
درجه هتل
ALL

6,490,000 تومان

9,845,000 تومان

3,880,000 تومان

1,690,000 تومان

RAMADA RESORT LARA
درجه هتل
U.ALL

6,975,000 تومان

12,160,000 تومان

3,860,000 تومان

1,690,000 تومان

AVANTGARD RESORT
درجه هتل
U.ALL

6,975,000 تومان

9,605,000 تومان

3,860,000 تومان

1,690,000 تومان

VENEZIA PALACE
درجه هتل
U.ALL

7,770,000 تومان

10,805,000 تومان

4,180,000 تومان

1,690,000 تومان

ADALYA ELITE LARA
درجه هتل
U.ALL

9,990,000 تومان

15,390,000 تومان

5,260,000 تومان

1,690,000 تومان

HEMEROS BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,500,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2,425,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
ORANGE PARK LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,300,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2,745,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
LARA HADRIANUS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,180,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,380,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2,745,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
PALMET RESORT KIRIS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,180,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,380,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2,745,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND MIRAMOR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,750,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,850,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,065,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
PALMET RESORT KEMER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,140,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,815,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,145,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
AVANTGARD COMFORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,380,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,215,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,225,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
SENSITIVE PREMIUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,540,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,445,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,305,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
DAIMA BIZ RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,970,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,465,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
IMPERIAL SUNLAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,970,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,465,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,650,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,620,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
LARA FAMILY CLUB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,575,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,365,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,700,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
KERVANSARAY LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,655,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,130,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,780,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND PARK LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,845,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,880,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
RAMADA RESORT LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,975,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,160,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,860,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
AVANTGARD RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,975,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,605,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,860,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
VENEZIA PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,770,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,805,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,180,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
ADALYA ELITE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,390,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,260,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,690,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا با پرواز ایران ایر ویژه 28 شهریور,
تاریخ اعتبار ویژه 28 شهریور,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, جوانان,
خدمات بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, صبحانه, نهار, شام,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز چارتر,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 2,990,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
توضیحات تور
 • نرخ زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی
Trusted By :
trust-logo