پشتیبانی فروش021-66910186

تور آنتالیا با پرواز مستقیم ویژه تعطیلات خرداد

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
sun express
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
HIMEROS BEACH
درجه هتل
ALL

3,760,000 تومان

4,085,000 تومان

3,445,000 تومان

2,990,000 تومان

LARA HADRIANUS
درجه هتل
ALL

3,915,000 تومان

4,310,000 تومان

3,520,000 تومان

2,990,000 تومان

PALMET TURKIZ MARINA
درجه هتل
ALL

4,515,000 تومان

5,210,000 تومان

3,820,000 تومان

2,990,000 تومان

M HOLIDAYS
درجه هتل
ALL

5,000,000 تومان

5,940,000 تومان

4,065,000 تومان

2,990,000 تومان

KARMIR RESORT
درجه هتل
U.ALL

5,115,000 تومان

6,605,000 تومان

4,120,000 تومان

2,990,000 تومان

GRAND PARK LARA
درجه هتل
ALL

5,190,000 تومان

6,425,000 تومان

4,160,000 تومان

2,990,000 تومان

RAMADA PLAZA
درجه هتل
U.ALL

5,450,000 تومان

6,615,000 تومان

4,365,000 تومان

2,990,000 تومان

GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل
U.ALL

5,790,000 تومان

7,120,000 تومان

4,460,000 تومان

2,990,000 تومان

CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتل
U.ALL

5,900,000 تومان

7,290,000 تومان

4,515,000 تومان

2,990,000 تومان

SHERWOOD DREAMS
درجه هتل
U.ALL

5,975,000 تومان

7,400,000 تومان

4,550,000 تومان

2,990,000 تومان

KAYA BELEK
درجه هتل
U.ALL

6,015,000 تومان

7,460,000 تومان

4,570,000 تومان

2,990,000 تومان

ORANGE COUNTY
درجه هتل
U.ALL

6,090,000 تومان

7,570,000 تومان

4,610,000 تومان

2,990,000 تومان

AMARA PRESTIGE
درجه هتل
U.ALL

6,275,000 تومان

7,850,000 تومان

4,700,000 تومان

2,990,000 تومان

SHERWOOD BREEZES
درجه هتل
U.ALL

6,315,000 تومان

7,910,000 تومان

4,720,000 تومان

2,990,000 تومان

ADALYA ELITE LARA
درجه هتل
U.ALL

6,350,000 تومان

7,965,000 تومان

4,740,000 تومان

2,990,000 تومان

CONCORD DELUXE
درجه هتل
U.ALL

6,390,000 تومان

8,835,000 تومان

4,760,000 تومان

2,990,000 تومان

TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل
U.ALL

6,500,000 تومان

8,190,000 تومان

4,815,000 تومان

2,990,000 تومان

BAIA LARA
درجه هتل
U.ALL

6,690,000 تومان

8,470,000 تومان

4,910,000 تومان

2,990,000 تومان

DELPHIN PALACE
درجه هتل
U.ALL

6,840,000 تومان

8,695,000 تومان

4,985,000 تومان

2,990,000 تومان

DELPHIN DIVA
درجه هتل
U.ALL

7,065,000 تومان

9,035,000 تومان

5,095,000 تومان

2,990,000 تومان

DELPHIN BE GRAND
درجه هتل
U.ALL

7,175,000 تومان

9,200,000 تومان

5,150,000 تومان

2,990,000 تومان

GLORIA VERDE
درجه هتل
U.ALL

7,515,000 تومان

9,710,000 تومان

5,320,000 تومان

2,990,000 تومان

TITANIC BEACH LARA
درجه هتل
U.ALL

8,190,000 تومان

10,720,000 تومان

5,660,000 تومان

2,990,000 تومان

DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل
U.ALL

8,190,000 تومان

10,720,000 تومان

5,660,000 تومان

2,990,000 تومان

CORNELIA DIAMOND
درجه هتل
U.ALL

8,525,000 تومان

11,225,000 تومان

5,825,000 تومان

2,990,000 تومان

GLORIA SERENITY
درجه هتل
U.ALL

8,940,000 تومان

11,845,000 تومان

6,035,000 تومان

2,990,000 تومان

RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل
U.ALL

10,140,000 تومان

13,645,000 تومان

6,635,000 تومان

2,990,000 تومان

HIMEROS BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,760,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,085,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,445,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
LARA HADRIANUS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,915,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,310,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,520,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
PALMET TURKIZ MARINA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,515,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,210,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,820,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
M HOLIDAYS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,000,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,940,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,065,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KARMIR RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,115,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,605,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,120,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND PARK LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,425,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,160,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RAMADA PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,450,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,615,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,365,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,120,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,460,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,900,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,515,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD DREAMS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,975,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,400,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,550,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KAYA BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,015,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,460,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,570,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ORANGE COUNTY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,570,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,610,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
AMARA PRESTIGE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,275,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,850,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,700,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD BREEZES
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,315,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,910,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,720,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ADALYA ELITE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,350,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,965,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,740,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CONCORD DELUXE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,835,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,760,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,500,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,190,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,815,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
BAIA LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,470,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,910,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,840,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,695,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,985,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN DIVA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,065,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,035,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,095,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN BE GRAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,175,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,200,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,150,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GLORIA VERDE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,515,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,710,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,320,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC BEACH LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,720,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,660,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,720,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,660,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CORNELIA DIAMOND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,525,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,225,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,825,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GLORIA SERENITY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,940,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,845,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,035,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,140,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,645,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,635,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا با پرواز مستقیم ویژه تعطیلات خرداد,
تاریخ اعتبار ویژه 12 خرداد,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, جوانان,
خدمات بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, صبحانه, نهار, شام,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز چارتر,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 3,760,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
توضیحات تور
 • نرخ زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد .
 • کمیسیون همکار 100.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی
Trusted By :
trust-logo