پشتیبانی فروش021-66910186

تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
PACIFIC EXPRESS
درجه هتل
B.B

5,640,000 تومان

6,840,000 تومان

4,940,000 تومان

4,090,000 تومان

METROPOL
درجه هتل
B.B

5,640,000 تومان

6,840,000 تومان

4,940,000 تومان

4,090,000 تومان

SILKA MAYTOWER
درجه هتل
B.B

5,790,000 تومان

7,900,000 تومان

4,990,000 تومان

4,140,000 تومان

ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
درجه هتل
B.B

6,540,000 تومان

8,640,000 تومان

5,890,000 تومان

4,490,000 تومان

IBIS KUL CITY CENTER
درجه هتل
B.B

6,840,000 تومان

9,190,000 تومان

4,590,000 تومان

PACIFIC REGENCY
درجه هتل
B.B

6,890,000 تومان

9,340,000 تومان

4,590,000 تومان

CONCORD
درجه هتل
B.B

7,090,000 تومان

9,740,000 تومان

6,040,000 تومان

4,690,000 تومان

DORSETT
درجه هتل
B.B

7,090,000 تومان

9,740,000 تومان

6,040,000 تومان

4,690,000 تومان

IMPIANA KLCC
درجه هتل
B.B

7,090,000 تومان

9,740,000 تومان

4,690,000 تومان

MAYA HOTEL
درجه هتل
B.B

7,340,000 تومان

10,190,000 تومان

4,790,000 تومان

ROYAL CHULAN
درجه هتل
B.B

7,390,000 تومان

10,290,000 تومان

6,190,000 تومان

4,790,000 تومان

ISTANA
درجه هتل
B.B

7,390,000 تومان

10,290,000 تومان

6,440,000 تومان

4,790,000 تومان

INTERCONTINENTAL
درجه هتل
B.B

8,490,000 تومان

12,540,000 تومان

7,290,000 تومان

5,240,000 تومان

SHERATON IMPERIAL
درجه هتل
B.B

8,590,000 تومان

12,690,000 تومان

7,440,000 تومان

5,290,000 تومان

SHANGRI-LA
درجه هتل
B.B

8,940,000 تومان

13,390,000 تومان

5,440,000 تومان

PAVILION
درجه هتل
B.B

9,690,000 تومان

14,890,000 تومان

8,540,000 تومان

5,740,000 تومان

JW MARRIOTT
درجه هتل
B.B

10,190,000 تومان

15,890,000 تومان

9,040,000 تومان

5,940,000 تومان

RITZ CARLTON
درجه هتل
B.B

10,740,000 تومان

16,990,000 تومان

9,640,000 تومان

6,140,000 تومان

PACIFIC EXPRESS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,640,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,840,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,940,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,090,000 تومان

موقعیت مکانی
METROPOL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,640,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,840,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,940,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,090,000 تومان

موقعیت مکانی
SILKA MAYTOWER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,900,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,990,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,140,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,540,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,640,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,490,000 تومان

موقعیت مکانی
IBIS KUL CITY CENTER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,840,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,190,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

4,590,000 تومان

موقعیت مکانی
PACIFIC REGENCY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,340,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

4,590,000 تومان

موقعیت مکانی
CONCORD
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,740,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,040,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
DORSETT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,740,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,040,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
IMPIANA KLCC
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,740,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
MAYA HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,340,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,190,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

4,790,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,790,000 تومان

موقعیت مکانی
ISTANA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,440,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,790,000 تومان

موقعیت مکانی
INTERCONTINENTAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,540,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,290,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

5,240,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERATON IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,690,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,440,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

5,290,000 تومان

موقعیت مکانی
SHANGRI-LA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,940,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,390,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

5,440,000 تومان

موقعیت مکانی
PAVILION
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,540,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

5,740,000 تومان

موقعیت مکانی
JW MARRIOTT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,040,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

5,940,000 تومان

موقعیت مکانی
RITZ CARLTON
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10,740,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,990,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,640,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

6,140,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور,
تاریخ اعتبار از 10 دی تا اطلاع ثانوی,
خدمات صبحانه, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور, بیمه مسافرتی,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 5.640.000 تومان,
کشور مقصد مالزی,
شهر مقصد کوالالامپور,
توضیحات تور
 • در مالزی بابت مالیات توریستی هتل ها ، بابت هر شب اقامت در هر اتاقی مبلغی حدود 10 رینگت مالزی به طور مستقیم در هتل از مسافر دریافت می شود.
 • نرخ کودک زیر 2 سال 495.000 تومان می باشد .
مقاله مرتبط
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی