پشتیبانی فروش021-66910186

تور 6 شب آنتالیا ویژه نوروز 99 با پرواز ماهان

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
LARA PALACE
درجه هتل
ALL

5,390,000 تومان

6,190,000 تومان

4,890,000 تومان

4,690,000 تومان

BELKON BELEK
درجه هتل
ALL

5,850,000 تومان

7,090,000 تومان

5,390,000 تومان

4,690,000 تومان

CENDER HOTEL
درجه هتل
ALL

6,150,000 تومان

7,690,000 تومان

5,650,000 تومان

4,690,000 تومان

RAMADA RESORT SIDE
درجه هتل
ALL

6,290,000 تومان

8,050,000 تومان

5,750,000 تومان

4,690,000 تومان

ROX ROYAL
درجه هتل
ALL

6,890,000 تومان

9,250,000 تومان

6,150,000 تومان

4,690,000 تومان

SENSITIVE PREMIUM BELEK
درجه هتل
U.ALL

7,090,000 تومان

9,650,000 تومان

6,290,000 تومان

4,690,000 تومان

LARA FAMILY CLUB
درجه هتل
U.ALL

7,550,000 تومان

10,490,000 تومان

6,550,000 تومان

4,690,000 تومان

RAMADA RESORT LARA
درجه هتل
U.ALL

7,690,000 تومان

10,850,000 تومان

6,690,000 تومان

4,690,000 تومان

LIMAK LIMRA ( اتاق های ویلایی )
درجه هتل
U.ALL

7,690,000 تومان

9,450,000 تومان

6,690,000 تومان

4,690,000 تومان

CLUB HOTEL SERA
درجه هتل
U.ALL

8,190,000 تومان

11,790,000 تومان

6,990,000 تومان

4,690,000 تومان

LIMAK LIMRA (ساختمان اصلی )
درجه هتل
U.ALL

8,390,000 تومان

10,490,000 تومان

7,190,000 تومان

4,690,000 تومان

SHERWOOD DREAMS BELEK
درجه هتل
U.ALL

8,520,000 تومان

12,450,000 تومان

7,190,000 تومان

4,690,000 تومان

DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتل
U.ALL

8,590,000 تومان

12,790,000 تومان

4,690,000 تومان

TRENDY LARA
درجه هتل
U.ALL

8,750,000 تومان

12,950,000 تومان

7,350,000 تومان

4,690,000 تومان

ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتل
U.ALL

8,490,000 تومان

10,490,000 تومان

6,690,000 تومان

4,690,000 تومان

LIBERTY HOTEL LARA
درجه هتل
U.ALL

9,090,000 تومان

13,590,000 تومان

7,610,000 تومان

4,690,000 تومان

ASTERIA KREMLIN PALACE
درجه هتل
U.ALL

8,790,000 تومان

14,090,000 تومان

7,790,000 تومان

4,690,000 تومان

RIXOS BELDIBI
درجه هتل
U.ALL

9,550,000 تومان

14,490,000 تومان

7,890,000 تومان

4,690,000 تومان

LIMAK DELUXE LARA
درجه هتل
U.ALL

9,590,000 تومان

12,150,000 تومان

7,950,000 تومان

4,690,000 تومان

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
درجه هتل
U.ALL

10,190,000 تومان

15,790,000 تومان

8,350,000 تومان

4,690,000 تومان

ELA QUALITY BELEK
درجه هتل
U.ALL

10,450,000 تومان

16,290,000 تومان

10,450,000 تومان

4,690,000 تومان

ROYAL HOLIDAY / ROYAL SEGINUS
درجه هتل
U.ALL

10,450,000 تومان

16,290,000 تومان

10,450,000 تومان

4,690,000 تومان

RIXOS SUNGATE
درجه هتل
U.ALL

10,890,000 تومان

17,190,000 تومان

8,790,000 تومان

4,690,000 تومان

TITANIC BEACH LARA
درجه هتل
U.ALL

11,350,000 تومان

18,090,000 تومان

9,090,000 تومان

4,690,000 تومان

GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل
U.ALL

10,990,000 تومان

15,450,000 تومان

9,330,000 تومان

4,690,000 تومان

DELPHIN BE GRAND
درجه هتل
U.ALL

11,790,000 تومان

19,059,000 تومان

9,459,000 تومان

4,690,000 تومان

DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل
U.ALL

12,450,000 تومان

20,390,000 تومان

9,890,000 تومان

4,690,000 تومان

RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل
U.ALL

13,590,000 تومان

22,590,000 تومان

10,590,000 تومان

4,690,000 تومان

RIXOS LAND OF LEGENDS
درجه هتل
ALL

13,590,000 تومان

22,590,000 تومان

10,590,000 تومان

4,690,000 تومان

LARA PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,190,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
BELKON BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,850,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
CENDER HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,150,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,690,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,650,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
RAMADA RESORT SIDE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,050,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,750,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
ROX ROYAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,250,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,150,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
SENSITIVE PREMIUM BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,650,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,290,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
LARA FAMILY CLUB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,550,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,490,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,550,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
RAMADA RESORT LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,850,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
LIMAK LIMRA ( اتاق های ویلایی )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,450,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB HOTEL SERA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,990,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
LIMAK LIMRA (ساختمان اصلی )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,490,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD DREAMS BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,520,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,450,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
TRENDY LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,750,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,950,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,350,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,490,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
LIBERTY HOTEL LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,610,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
ASTERIA KREMLIN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,790,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS BELDIBI
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,550,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,490,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
LIMAK DELUXE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,150,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,950,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,350,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
ELA QUALITY BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,450,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,450,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL HOLIDAY / ROYAL SEGINUS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,450,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,450,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS SUNGATE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17,190,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,790,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC BEACH LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11,350,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,450,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,330,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN BE GRAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19,059,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,459,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

12,450,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,390,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS LAND OF LEGENDS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,690,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 6 شب آنتالیا ویژه نوروز 99 با پرواز ماهان,
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 99,
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
شروع قیمت ها از 5,390,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
توضیحات تور
 • نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی